THÍ NGHIỆM CPTU BÌNH ĐỊNH

THÍ NGHIỆM XUYÊN TĨNH CÓ ĐO ÁP LỰC NƯỚC LỖ RỖNG (CPTu)
DỰ ÁN: Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân – Bình Định
  MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM 
  • Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTu) nhằm cung cấp số liệu để xác định các đặc tính kỹ thuật của đất phục vụ thiết kế san lấp, thiết kế nền móng công trình và tính chất của đất dưới tác dụng của tải trọng động hoặc tĩnh.
  • Phân chia chi tiết địa tầng thành các lớp đất có chất lượng xây dựng khác nhau, đánh giá được mức độ đồng nhất của đất nền.
  • Đánh giá được độ chặt của đất loại cát, trạng thái của đất loại sét.
  • Xác định được một số đặc trưng về độ bền và biến dạng của đất nền.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *