Thi công gia cường CFRP dầm cầu, sửa chữa gia cường cầu Phủ

Dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1027+000 ÷ Km1045+780, tỉnh Quảng Ngãi.
Công trình: Cầu Phủ, Km 1035+643 Quốc lộ 1A.
Địa điểm xây dưng: Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

 
 
1

 

2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *