Sửa chửa kết cấu bằng công nghệ DUL ngoài kết hợp composite CFRP

Dự án: Gia cường kết cấu bằng DUL ngoài và vật liệu CFRP
Chủ Đầu Tư: Công ty cổ phần Phú Tài
Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần BKG

Gia cường kết cấu bằng công nghệ DUL ngoài kết hợp với vật liệu composite CFRP đêm lại hiệu quả trong nâng tải trọng sàn từ 250 Kg/m2 lên tới 600 Kg/m2. Trong quá trình căng kéo sử dụng hệ thống quan trắc kết cấu để giám sát quá trình thi công đạt an toàn hiệu quả cao nhất.

Mô hình thí nghiệm DUL ngoài
Mô hình thí nghiệm trong phòng về DUL ngoài
Mô hình tính toán Sap2000 bản quyền
Mô hình tính toán Sap2000 có bản quyền
f36456e48e02695c3013
Khoan tạo lỗ khoan trên dầm,sàn
87e1ee1836fed1a088ef
Lắp đặt gối vào vị trí thiết kế
8b49de99077fe021b96e
Lồng cable DUL vào vị trí căng kéo
703b3741f9521d0c4443
Tiến hành căng kéo Cable DUL
cde83decd8ef3cb165fe
Hệ thống theo dõi kết cấu trong quá trình căng kéo DUL
dbc80756deb039ee60a1
Gia cường CFRP mặt dưới sàn
d67076a9af4f4811115e
Gia cường CFRP mặt trên sàn

Sau khi tiến hành sửa chửa gia cường kết cấu xong đơn vị kiểm định thuộc Trung Tâm Khoa Học Công Nghệ&Tư Vấn Đầu Tư Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng thực hiện công tác thử tải đánh giá lại khả năng chịu tải của kết cấu.
 

dc5a31b89def7ab123fe
Dùng nước để bơm vào ô thử tải
64fb20038c546b0a3245
Chât tải tới thiết kế
41
Lắp đặt thiết bị ứng suất
40
Lắp đặt thiết bị LVDT chuyển vị
ae6b12e6beb159ef00a0
Kết nối thiết bị về trung tâm điều khiển
99ccf1505d07ba59e316
Tiến hành thu nhập số liệu
38
Thu nhập số liệu tự động

Sau khi tiến hành thử tải trong vòng 24h kết quả thử tải đạt được với yêu cầu thiết kế gia cường kết cầu từ 250Kg/m2 lên tới 600 Kg/m2.
 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *