THIẾT BỊ ĐO BIẾN DẠNG KIỂU THANH

Theo dõi những thay đổi trong khoảng cách giữa một hoặc nhiều neo của lỗ khoan và đầu tham chiếu ở cổ lỗ khoan.