THIẾT BỊ ĐO ÁP LỰC TỔNG CỦA ĐẤT TPC-4000

THIẾT BỊ ĐO ÁP LỰC TỔNG CỦA ĐẤT TPC-4000 được thiết kế để đo tổng áp suất (ứng suất hiệu quả và áp lực nước lỗ rỗng) trong đất và tại mặt phân cách giữa các cấu trúc và tường đào.