MÁY ĐO LÚN

Giám sát độ lún và lún trong quá trình đào, móng, đập và kè.