Máy đo độ căng dây rung dòng

Máy đo biến dạng dây rung dòng EM được nhúng vào kết cấu bê tông để theo dõi các biến đổi của biến dạng, cho phép đánh giá ứng suất khi biết mô đun đàn hồi của vật divệu.