Máy đo chuyển vị nghiên (Incdivnometer)

Thiết bị đo nghiên theo chiều sâu, dùng cho quan trắc địa kỹ thuật.

https://www.kyowa-ei.com/eng/product/category/sensors/bk-g/index.html
 

Mã: BKG-LAB-01 Danh mục: