MÁY ĐO BIẾN DẠNG

Dùng xác định tải trọng (sử dụng mô đun và diện tích mặt cắt ngang của cọc) sẽ được chuyển khi một cột trụ được xây dựng trên đầu Đống.

Mã: 4430-1X series Danh mục: