Fiberglass rebar GFRP

GFRP là một loại vật liệu composite mới, là sợi thủy tinh làm vật liệu gia cố, kết hợp với epoxy (nhựa) và chất đóng rắn, sau đó thông qua quy trình Đúc pultrusion.