Đầu đọc cảm biến dây rung cầm tay – Vibrating wire sensor readout – VWR1

Thiết bị đọc xách tay (Readout Unit) model VW Readout VWR1 – hãng Geosense Anh quốc (G7) có các thông số kỹ thuật như sau:

    Ứng dụng: Thu thập tín hiệu từ các cảm biến kiểu dây rung như: áp lực nước, lực, ứng suất, nhiệt độ …
    Điều kiện làm việc: -200C ¸ +700C
    Kết quả đo hiển thị trên màn tinh thể lỏng (LCD)