ĐAI ỐC D36 mm

ĐƯỜNG KÍNH : D36 mm

THỐNG SỐ KỸ THUẬT: M36 Hex Nut, SW65*80mm
GIÁ CẢ : LIÊN HỆ