COLOUR PROOFING CHÔNG THẤM MÀU

Chống thấm màu Colour Proofing là sản phẩm sơn chống thấm gốc acrylic biến tính bảo vệ tường khỏi sự sâm nhập của nước. Với công thức chống thấm tiên tiến giúp ngăn chặn sự thấm của nước, sự phát triển của nấm mốc và bảo vệ màng sơn không bị hư hại. Ngoài ra chông thấm màu Colour Proofing còn có một số màu để phù hợp trang trí cho những công trình cần màu sắc.

Danh mục: