Cảm biết tải trọng

Giới hạn đo: từ 50 kg đến 30000 kg

Nhiệt độ hoạt động: -20 đến 70 oC

Khối lượng: khoảng 250kg

Vật divệu: Thép không rỉ

Mã: P000030 Danh mục: