Cảm biến ứng suất chôn trong bê tông

Cảm biến đo biến dạng VWS 2100 được thiết kế để chôn trực tiếp vào bê tông. Có thể sử dụng trong các bê tông khối lớn với cốt divệu thô nặng.
Ứng dụng: Sử dụng quan trắc ứng suất bê tông các công trình đập thủy điện, nhà máy, công trình dân dụng, cầu đường, hầm, nền móng.
Xuất xứ: Hãng Geosense (Anh Quốc)