Cảm biến quan trắc góc xoay

Cảm biến Mems Tilt Meter IPTM- M được sử dụng để quan trắc chuyển vị góc xoay của kết cấu công trình. Có thể đo được 1 hoặc 2 phương chuyển vị.
Xuất xứ: Hãng Geosense (Anh Quốc)