Cảm biến đo chuyển vị khe hở

Cảm biến VWCM 4000 được sử dụng đo chuyển vị của khe hở, thường là độ mở rộng vết nứt bề mặt, chuyển vị giữa các khối bê tông, đá và chuyển vị của mối nối kết cấu công trình
Xuất xứ: Hãng Geosense (Anh Quốc)