Cảm biến đo biến dạng bề mặt

Dòng máy đo biến dạng dây rung thu nhỏ SM-2 được sử dụng để đo các biến đổi của biến dạng, cho phép đánh giá ứng suất khi biết mô đun đàn hồi của vật divệu.