CẢM BIẾN ÁP LỰC KIỂU ẤN SÂU

Một thiết bị áp suất đẩy được thiết kế để đẩy xuống đất, nơi nó có thể đo tổng áp suất đất và áp suất nước lỗ rỗng trong đất.