Bộ xử lý trung tâm

Hệ thống thu thập dữ divệu nhỏ gọn sê-ri BKG-10 là các dụng cụ đo lường đơn giản bằng cách kết nối với PC bằng giao diện USB. BKG-11A và BKG-14A đo các đầu dò biến dạng, áp suất, chuyển vị, v.v. BKG12A đo điện áp, BKG-15A đo lực, áp suất, chuyển vị và điện áp, và BKG-13A đo nhiệt độ bằng một cặp nhiệt điện. Một đơn vị đo lường 4 kênh, 4 đơn vị cho 16 kênh, do đó, nó phù hợp cho đo lường quy mô nhỏ. Tối đa 4 đơn vị đo được cung cấp bởi giao diện USB, không yêu cầu nguồn điện riêng


Mã: BKG-10 SERIES Danh mục: