BỘ GHI DỮ LIỆU ĐỘNG KYOWA-EDX

BỘ GHI DỮ LIỆU ĐỘNG KYOWA-EDX11A-10A

Bộ EDX của Kyowa có khả năng ghi lại các thông số như áp suất, lực, gia tốc, tốc độ, biến dạng và các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, âm thanh, và nhiều hơn nữa. Hệ thống này được thiết kế để cung cấp độ chính xác cao, độ tin cậy và khả năng mở rộng linh hoạt cho các ứng dụng đo lường phức tạp.