BỘ GHI DỮ LIỆU DÂY RUNG LS-G6-VW-RCR

Bộ ghi dữ liệu 5 kênh siêu bền được thiết kế để nhúng vào bê tông đúc sẵn. Kết nối các thiết bị dây rung dễ dàng và an toàn như máy đo biến dạng, cảm biến áp suất và bất kỳ cảm biến dây rung nào khác. Theo dõi sức khỏe cấu trúc của cơ sở hạ tầng của bạn ngay từ giai đoạn sản xuất phân đoạn bê tông.