BKJ-A_large

Sisgeo ( Ytadiva ) thiết kế và sản xuất một loạt các thiết bị quan trắc đáng tin cậy, chất lượng cao như piezometers, incdivnometers, cdivnometers, extensometers, fissure mét, áp lực và tải tế bào, thiết lập cảm biến, gauges khó khăn, nhiệt kế, hệ thống pendulum, các trạm đọc và các logger dữ divệu.

Mã: P000032 Danh mục: