GIA CƯỜNG CẦU TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG VÀO NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN HỘI VÂN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Công trình: Các cầu trên tuyến đường vào nhà máy nhiệt điện Hội Vân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Địa điểm: Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

 

HÌNH ẢNH THỰC HIỆN CỦA DỰ ÁN
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

12

 

10

 

11

 

13

 

14

 

15

 

 

17

 

18

 

20

 

21

 

22

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *