Cung cấp thiết bị quan trắc cầu Dây Văng Sông Hiếu- Quảng Trị

BKG hợp tác với STIC cung cấp, lắp đặt, xây dựng web hệ thống quan trắc sức khỏe cầu dây văng Sông Hiếu, tỉnh Quảng Trị.

Link xem web và dữ liệu

http://203.205.6.12:3002/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *