Công tác lắp đặt thiết bị quan trắc trên nền đường đắp cao trên nền đất yếu

Dự án Đầu tư CSHT Ưu tiên Đà Nẵng (PIIP)
BQL các dự án đầu tư CSHT ưu tiên Đà Nẵng
Tư vấn : The Louis Berger Group, Inc.,
Nhà Thầu : Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân
Gói Thầu C12: Cầu Khuê Đông
Hạng mục: Đường hai đầu cầu Khuê Đông
Công việc: quan trắc địa kỹ thuật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *