GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN BKG

Giới thiệu về công ty cổ phần BKG CÔNG TY CỔ PHẦN BKG Tên giao ...

Thiết bị PTN Las XD 1835.

1- CÁC THIẾT BỊ  PHÒNG LASXD – Cân, sàn, tủ sấy, tủ dưởng hộ mẫu, ...