Category Archives: CHO THUÊ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM , QUAN TRẮC, THI CÔNG CHUYÊN DỤNG

CHO THUÊ BỘ THÍ NGHIỆM NÉN CỐNG

Công ty Cổ phần BKG cung cấp dịch vụ cho thuê bộ thí nghiệm nén ...

Cho thuê hệ thống thí nghiệm, kiểm định, thử tải kết cấu của hãng Ni

Cho thuê hệ thống thí nghiệm, kiểm định, thử tải kết cấu của hãng Ni ...

Dịch vụ cho thuê hệ thống thí nghiệm, kiểm định, quan trắc công trình dân dụng

Cho thuê hệ thống thí nghiệm, kiểm định, quan trắc công trình dân dụng bằng ...

Thiết bị thi công sửa chữa, nâng cấp công trình chuyên dụng

1. Hệ thống kích dẹt, kích nâng sửa chữa cầu, thay gối cầu và hệ ...

Giới thiệu dịch vụ cho thuế thiết bị

Cho thuê các thiết bị đo đạc, kiểm định, thử tải kết cấu, địa kỹ ...