THIẾT BỊ ĐO BIẾN DẠNG KIỂU THANH THIẾT BỊ ĐO BIẾN DẠNG KIỂU THANH Theo dõi những thay đổi trong khoảng cách giữa một hoặc nhiều neo của lỗ khoan và đầu tham chiếu ở cổ lỗ khoan.  SLO - 05 TB QUAN TRẮC HÃNG SLOPE INDICATOR- USA 0 đ Quantity: 1 bộ


  •  
  • THIẾT BỊ ĐO BIẾN DẠNG KIỂU THANH

  • Post on 12-09-2021 06:43:33 PM - 254 Views
  • Product code: SLO - 05
  • Price: 0 đ

  • Theo dõi những thay đổi trong khoảng cách giữa một hoặc nhiều neo của lỗ khoan và đầu tham chiếu ở cổ lỗ khoan. 


Quantity
Quantity: 1 bộ
THIẾT BỊ ĐO BIẾN DẠNG KIỂU THANH
Các ứng dụng
Thiết bị đo biến dạng kiểu thanh theo dõi những thay đổi trong khoảng cách giữa một hoặc nhiều neo của lỗ khoan và đầu tham chiếu ở cổ lỗ khoan. Các ứng dụng điển hình bao gồm:
Giám sát độ lún trong nền móng.
Giám sát sụt lún phía trên hầm và mỏ.
Giám sát lô nhô trong các cuộc khai quật.
Giám sát sự ổn định của đường hầm và các lối mở khác dưới lòng đất.
Giám sát biến dạng mố và tường.
Hoạt động
Các thành phần của thiết  đo độ biến dạng kiểu thanh bao gồm neo, thanh có ống bảo vệ và đầu chuẩn. Các neo, với các thanh được gắn vào, được lắp đặt trong lỗ xuống. Các thanh kéo dài khoảng cách giữa các neo và đầu tham chiếu, được lắp ở cổ lỗ khoan. Các phép đo thu được ở đầu chuẩn bằng cảm biến hoặc micromet chiều sâu, một trong hai phép đo này đo khoảng cách giữa đầu trên (gần) của thanh và bề mặt chuẩn.
 

  Reader Comments

     

 

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second