Quan trắc áp lực nước, quan trắc thấm, quan trắc mực nước tự động Quan trắc áp lực nước, quan trắc thấm, quan trắc mực nước tự động Cảm biến sử dụng để quan trắc áp lực nước lỗ rỗng, mực nước, áp lực nước thặng dư từ đó đánh giá độ ổn định, độ an toàn nền đắp, dự báo được độ cố kết nền đất, dự báo độ ổn định mái dốc, đánh giá hiệu quả các giải pháp thoát nước cố kết ...
Dữ liệu có thể được lấy bằng cách đọc di động hoặc kết nối với bộ ghi dữ liệu để theo dõi tự động.
BKG-PIEZO TB QUAN TRẮC HÃNG GEOSENCE - ANH 0 đ Quantity: 1 bộ


  •  
  • Quan trắc áp lực nước, quan trắc thấm, quan trắc mực nước tự động

  • Post on 24-08-2019 04:45:20 PM - 1264 Views
  • Product code: BKG-PIEZO
  • Price: 0 đ

  • Cảm biến sử dụng để quan trắc áp lực nước lỗ rỗng, mực nước, áp lực nước thặng dư từ đó đánh giá độ ổn định, độ an toàn nền đắp, dự báo được độ cố kết nền đất, dự báo độ ổn định mái dốc, đánh giá hiệu quả các giải pháp thoát nước cố kết ...
    Dữ liệu có thể được lấy bằng cách đọc di động hoặc kết nối với bộ ghi dữ liệu để theo dõi tự động.


Quantity
Quantity: 1 bộ
Thông số kỹ thuật cảm biến
PIEZO 1
PIEZO 2

  Reader Comments

     

 

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second