Đầu đọc cảm biến dây rung cầm tay - Vibrating wire sensor readout - VWR1 Đầu đọc cảm biến dây rung cầm tay - Vibrating wire sensor readout - VWR1 Thiết bị đọc xách tay (Readout Unit) model VW Readout VWR1 - hãng Geosense Anh quốc (G7) có các thông số kỹ thuật như sau:
 • Ứng dụng: Thu thập tín hiệu từ các cảm biến kiểu dây rung như: áp lực nước, lực, ứng suất, nhiệt độ …
 • Điều kiện làm việc: -200C ¸ +700C
 • Kết quả đo hiển thị trên màn tinh thể lỏng (LCD)
BKG-VWR1 TB QUAN TRẮC HÃNG GEOSENCE - ANH 0 đ Quantity: 1 bộ


 •  
 • Đầu đọc cảm biến dây rung cầm tay - Vibrating wire sensor readout - VWR1

 • Post on 09-01-2020 08:25:25 AM - 973 Views
 • Product code: BKG-VWR1
 • Price: 0 đ

 • Thiết bị đọc xách tay (Readout Unit) model VW Readout VWR1 - hãng Geosense Anh quốc (G7) có các thông số kỹ thuật như sau:

  • Ứng dụng: Thu thập tín hiệu từ các cảm biến kiểu dây rung như: áp lực nước, lực, ứng suất, nhiệt độ …
  • Điều kiện làm việc: -200C ¸ +700C
  • Kết quả đo hiển thị trên màn tinh thể lỏng (LCD)


Quantity
Quantity: 1 bộ

  Reader Comments

     

 

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second