THIẾT BỊ ĐO ỨNG SUẤT DÂY MỀM THIẾT BỊ ĐO ỨNG SUẤT DÂY MỀM Thiết bị ứng suất bao gồm dây mềm (SISC) Model 4360 là phiên bản lớn hơn của Máy đo ứng suất lỗ khoan Model 4300. SISC được nạp sẵn bằng cách đưa nó vào một lỗ khoan kim cương kích thước lớn bằng cách sử dụng cơ cấu vít tích hợp hoặc piston thủy lực và có thể được thiết lập để đo cả sự thay đổi ứng suất kéo và / hoặc nén. SISC MODEL 4360 TB QUAN TRẮC HÃNG GEOKON- USA 0 đ Quantity: 1 bộ


  •  
  • THIẾT BỊ ĐO ỨNG SUẤT DÂY MỀM

  • Post on 15-11-2021 02:43:39 PM - 25 Views
  • Product code: SISC MODEL 4360
  • Price: 0 đ

  • Thiết bị ứng suất bao gồm dây mềm (SISC) Model 4360 là phiên bản lớn hơn của Máy đo ứng suất lỗ khoan Model 4300. SISC được nạp sẵn bằng cách đưa nó vào một lỗ khoan kim cương kích thước lớn bằng cách sử dụng cơ cấu vít tích hợp hoặc piston thủy lực và có thể được thiết lập để đo cả sự thay đổi ứng suất kéo và / hoặc nén.


Quantity
Quantity: 1 bộ
Thiết bị ứng suất bao gồm dây mềm (SISC) Model 4360 là phiên bản lớn hơn của Máy đo ứng suất lỗ khoan Model 4300. SISC được nạp sẵn bằng cách đưa nó vào một lỗ khoan kim cương kích thước lớn bằng cách sử dụng cơ cấu vít tích hợp hoặc piston thủy lực và có thể được thiết lập để đo cả sự thay đổi ứng suất kéo và / hoặc nén. Nó đã được sử dụng thành công trong các lỗ khoan phủ đường kính 152 mm (được khoan để đo ứng suất tại chỗ) để đo các phản ứng tổng hợp / kiềm (AAR) trong các đập bê tông.

  Reader Comments

     

 

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second