MÁY ĐO ỨNG SUẤT LỖ KHOAN CÓ DÂY RUNG MÁY ĐO ỨNG SUẤT LỖ KHOAN CÓ DÂY RUNG Máy đo ứng suất lỗ khoan có dây rung Model 4300 được thiết kế để đo sự thay đổi ứng suất trong đá và có thể được lắp đặt trong các lỗ khoan sâu tới 100 feet. Máy đo ứng suất bao gồm một vòng thép cường độ cao được chèn chặt qua một đường kính bên trong lỗ khoan và một dây rung được căng trên đường kính kia bên trong máy đo ứng suất. Những thay đổi về ứng suất đá gây ra sự thay đổi liên quan đến tần số rung cộng hưởng của dây căng cung cấp đầu ra được đọc bởi Bộ đọc dây rung Model GK-404 hoặc Model GK-405. BS MODEL 4300 TB QUAN TRẮC HÃNG GEOKON- USA 0 đ Quantity: 1 bộ


  •  
  • MÁY ĐO ỨNG SUẤT LỖ KHOAN CÓ DÂY RUNG

  • Post on 15-11-2021 02:35:43 PM - 27 Views
  • Product code: BS MODEL 4300
  • Price: 0 đ

  • Máy đo ứng suất lỗ khoan có dây rung Model 4300 được thiết kế để đo sự thay đổi ứng suất trong đá và có thể được lắp đặt trong các lỗ khoan sâu tới 100 feet. Máy đo ứng suất bao gồm một vòng thép cường độ cao được chèn chặt qua một đường kính bên trong lỗ khoan và một dây rung được căng trên đường kính kia bên trong máy đo ứng suất. Những thay đổi về ứng suất đá gây ra sự thay đổi liên quan đến tần số rung cộng hưởng của dây căng cung cấp đầu ra được đọc bởi Bộ đọc dây rung Model GK-404 hoặc Model GK-405.


Quantity
Quantity: 1 bộ
Máy đo ứng suất lỗ khoan có dây rung Model 4300 được thiết kế để đo sự thay đổi ứng suất trong đá và có thể được lắp đặt trong các lỗ khoan sâu tới 100 feet. Máy đo ứng suất bao gồm một vòng thép cường độ cao được chèn chặt qua một đường kính bên trong lỗ khoan và một dây rung được căng trên đường kính kia bên trong máy đo ứng suất. Những thay đổi về ứng suất đá gây ra sự thay đổi liên quan đến tần số rung cộng hưởng của dây căng cung cấp đầu ra được đọc bởi Bộ đọc dây rung Model GK-404 hoặc Model GK-405.

  Reader Comments

     

 

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second