MÁY ĐO ĐỘ NGHIÊNG KỸ THUẬT SỐ MÁY ĐO ĐỘ NGHIÊNG KỸ THUẬT SỐ Hệ thống máy đo độ nghiêng kỹ thuật số Model GK-604D được phân phối toàn bộ và bao gồm đầu dò máy đo độ nghiêng kỹ thuật số Model 6100D, cáp gắn cuộn và máy tính hiện trường. Model 6100D có thiết bị điện tử để chuyển đổi điện áp tương tự thành tín hiệu kỹ thuật số, được truyền bằng cáp điều khiển đến cuộn cáp chứa Giao diện, giao tiếp này sẽ giao tiếp qua công nghệ không dây Bluetooth® với Model FPC-2 Field PC. La bàn kỹ thuật số được tích hợp trong Máy đo độ nghiêng để hiệu chỉnh các bộ dữ liệu của máy đo độ nghiêng cho bất kỳ độ xoắn nào (hoặc xoắn ốc) trong vỏ máy đo độ nghiêng. Dữ liệu khảo sát xoắn ốc được trình bày trên (và được lưu trữ trong) cùng một PC hiện trường FPC-2 được sử dụng để đo độ nghiêng. Có sẵn hệ thống cuộn cáp điện 12 volt tùy chọn, có thể tiết kiệm thời gian đáng kể khi khảo sát vỏ máy đo độ nghiêng sâu. DIS GK 604 D TB QUAN TRẮC HÃNG GEOKON- USA 0 đ Quantity: 1 bộ


  •  
  • MÁY ĐO ĐỘ NGHIÊNG KỸ THUẬT SỐ

  • Post on 15-11-2021 02:30:52 PM - 28 Views
  • Product code: DIS GK 604 D
  • Price: 0 đ

  • Hệ thống máy đo độ nghiêng kỹ thuật số Model GK-604D được phân phối toàn bộ và bao gồm đầu dò máy đo độ nghiêng kỹ thuật số Model 6100D, cáp gắn cuộn và máy tính hiện trường. Model 6100D có thiết bị điện tử để chuyển đổi điện áp tương tự thành tín hiệu kỹ thuật số, được truyền bằng cáp điều khiển đến cuộn cáp chứa Giao diện, giao tiếp này sẽ giao tiếp qua công nghệ không dây Bluetooth® với Model FPC-2 Field PC. La bàn kỹ thuật số được tích hợp trong Máy đo độ nghiêng để hiệu chỉnh các bộ dữ liệu của máy đo độ nghiêng cho bất kỳ độ xoắn nào (hoặc xoắn ốc) trong vỏ máy đo độ nghiêng. Dữ liệu khảo sát xoắn ốc được trình bày trên (và được lưu trữ trong) cùng một PC hiện trường FPC-2 được sử dụng để đo độ nghiêng. Có sẵn hệ thống cuộn cáp điện 12 volt tùy chọn, có thể tiết kiệm thời gian đáng kể khi khảo sát vỏ máy đo độ nghiêng sâu.


Quantity
Quantity: 1 bộ
Hệ thống máy đo độ nghiêng kỹ thuật số Model GK-604D được phân phối toàn bộ và bao gồm đầu dò máy đo độ nghiêng kỹ thuật số Model 6100D, cáp gắn cuộn và máy tính hiện trường. Model 6100D có thiết bị điện tử để chuyển đổi điện áp tương tự thành tín hiệu kỹ thuật số, được truyền bằng cáp điều khiển đến cuộn cáp chứa Giao diện, giao tiếp này sẽ giao tiếp qua công nghệ không dây Bluetooth® với Model FPC-2 Field PC. La bàn kỹ thuật số được tích hợp trong Máy đo độ nghiêng để hiệu chỉnh các bộ dữ liệu của máy đo độ nghiêng cho bất kỳ độ xoắn nào (hoặc xoắn ốc) trong vỏ máy đo độ nghiêng. Dữ liệu khảo sát xoắn ốc được trình bày trên (và được lưu trữ trong) cùng một PC hiện trường FPC-2 được sử dụng để đo độ nghiêng. Có sẵn hệ thống cuộn cáp điện 12 volt tùy chọn, có thể tiết kiệm thời gian đáng kể khi khảo sát vỏ máy đo độ nghiêng sâu.

  Reader Comments

     

 

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second