BKK-A_large BKK-A_large Tập đoàn KYOWA là một tập đoàn sản xuất các hệ thống thiết bị đo đạc nổi tiếng của Nhật bản, có chi nhánh nhiều nơi trên thế giới. Các sản phẩm của KYOWA rất đa dạng từ cảm biến đo đạc trong xây dựng, giao thông, hạ tầng, ô tô và hàng không đến các hệ thống điện tử y khoa-sinh học. P000033 SISGEO Quantity: 1 bộ


  •  
  • BKK-A_large

  • Post on 06-12-2018 10:09:12 AM - 1397 Views
  • Product code: P000033
  • Price: Contact
  • Tập đoàn KYOWA là một tập đoàn sản xuất các hệ thống thiết bị đo đạc nổi tiếng của Nhật bản, có chi nhánh nhiều nơi trên thế giới. Các sản phẩm của KYOWA rất đa dạng từ cảm biến đo đạc trong xây dựng, giao thông, hạ tầng, ô tô và hàng không đến các hệ thống điện tử y khoa-sinh học.


  Reader Comments

     

 

Products in this Category

BR-BT_large

BR-BT_large

Price: Contact

BLD-A-S_large

BLD-A-S_large

Price: Contact

BLW-A_large

BLW-A_large

Price: Contact

BKJ-A_large

BKJ-A_large

Price: Contact

BK-G

BK-G

Price: Contact

 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second