BKJ-A_large BKJ-A_large Sisgeo ( Ytalia ) thiết kế và sản xuất một loạt các thiết bị quan trắc đáng tin cậy, chất lượng cao như piezometers, inclinometers, clinometers, extensometers, fissure mét, áp lực và tải tế bào, thiết lập cảm biến, gauges khó khăn, nhiệt kế, hệ thống pendulum, các trạm đọc và các logger dữ liệu. P000032 SISGEO Quantity: 1 bộ


  •  
  • BKJ-A_large

  • Post on 06-12-2018 10:06:11 AM - 1465 Views
  • Product code: P000032
  • Price: Contact
  • Sisgeo ( Ytalia ) thiết kế và sản xuất một loạt các thiết bị quan trắc đáng tin cậy, chất lượng cao như piezometers, inclinometers, clinometers, extensometers, fissure mét, áp lực và tải tế bào, thiết lập cảm biến, gauges khó khăn, nhiệt kế, hệ thống pendulum, các trạm đọc và các logger dữ liệu.


  Reader Comments

     

 

Products in this Category

BR-BT_large

BR-BT_large

Price: Contact

BLD-A-S_large

BLD-A-S_large

Price: Contact

BLW-A_large

BLW-A_large

Price: Contact

BKK-A_large

BKK-A_large

Price: Contact

BK-G

BK-G

Price: Contact

 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second