Bộ xử lý trung tâm Bộ xử lý trung tâm Hệ thống thu thập dữ liệu nhỏ gọn sê-ri BKG-10 là các dụng cụ đo lường đơn giản bằng cách kết nối với PC bằng giao diện USB. BKG-11A và BKG-14A đo các đầu dò biến dạng, áp suất, chuyển vị, v.v. BKG12A đo điện áp, BKG-15A đo lực, áp suất, chuyển vị và điện áp, và BKG-13A đo nhiệt độ bằng một cặp nhiệt điện. Một đơn vị đo lường 4 kênh, 4 đơn vị cho 16 kênh, do đó, nó phù hợp cho đo lường quy mô nhỏ. Tối đa 4 đơn vị đo được cung cấp bởi giao diện USB, không yêu cầu nguồn điện riêng
z1462281482179 76f018752c7a212748aafb7d10518e99
Hệ thống thu thập dữ liệu thu nhỏ
BKG-10 SERIES KYOWA 0 đ Quantity: 1 bộ


  •  
  • Bộ xử lý trung tâm

  • Post on 20-07-2019 04:00:56 PM - 1113 Views
  • Product code: BKG-10 SERIES
  • Price: 0 đ

  • Hệ thống thu thập dữ liệu nhỏ gọn sê-ri BKG-10 là các dụng cụ đo lường đơn giản bằng cách kết nối với PC bằng giao diện USB. BKG-11A và BKG-14A đo các đầu dò biến dạng, áp suất, chuyển vị, v.v. BKG12A đo điện áp, BKG-15A đo lực, áp suất, chuyển vị và điện áp, và BKG-13A đo nhiệt độ bằng một cặp nhiệt điện. Một đơn vị đo lường 4 kênh, 4 đơn vị cho 16 kênh, do đó, nó phù hợp cho đo lường quy mô nhỏ. Tối đa 4 đơn vị đo được cung cấp bởi giao diện USB, không yêu cầu nguồn điện riêng


    z1462281482179 76f018752c7a212748aafb7d10518e99
    Hệ thống thu thập dữ liệu thu nhỏ


Quantity
Quantity: 1 bộ
Bộ xử lý trung tâm BKG - 10B
 

  Reader Comments

Security Code   
     

 

Products in this Category

 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second